Vlastnosti šoupátka

2023-06-13

Šoupátka jsou typem lineárního pohybového ventilu běžně používaného k řízení průtoku kapalin nebo plynů. Mají několik odlišných vlastností, které je odlišují od ostatních typů ventilů. Zde jsou klíčové vlastnosti šoupátek:
Šoupátko: Šoupátka odvozují svůj název od šoupátkového disku nebo klínu, který se pohybuje kolmo ke směru toku a řídí tok. Vrata je obvykle plochý nebo paralelní disk, který může zcela zablokovat nebo umožnit plný průchod tekutiny, je-li odpovídajícím způsobem umístěn.

Funkce On/Off: Šoupátka jsou primárně navržena pro plně otevřené nebo plně uzavřené polohy. Poskytují těsné utěsnění, když jsou uzavřeny, účinně zastavují tok tekutiny a nabízejí minimální odpor proudění, když jsou plně otevřeny.

Volný průtok: Když je šoupátko ventilu zcela zataženo, šoupátka poskytují volnou dráhu toku, což umožňuje minimální pokles tlaku a hladký průtok. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro aplikace, kde je vyžadována přímá průtoková cesta.

Obousměrný průtok: Šoupátka jsou obvykle navržena tak, aby umožňovala obousměrný průtok. Vrata lze ovládat v obou směrech, což umožňuje tekutině proudit z obou konců ventilu.

Nízká tlaková ztráta: Šoupátka nabízejí minimální odpor proudění tekutiny, když jsou plně otevřeny, což má za následek nízkou tlakovou ztrátu na ventilu. Tato vlastnost je výhodná v aplikacích, kde je důležité udržovat vysoké průtoky.

Těsné utěsnění: Šoupátka poskytují těsné utěsnění, když jsou zcela uzavřeny, čímž minimalizují nebo zabraňují úniku. Brána je přitlačena k sedlu, aby se vytvořilo těsnění, často k tomu pomáhá těsnicí materiál nebo balicí materiál.

Ruční nebo ovládané ovládání: Šoupátka lze ovládat ručně pomocí ručního kola nebo páky. Navíc mohou být vybaveny pohony, jako jsou elektrické, pneumatické nebo hydraulické pohony pro automatizované ovládání, které umožňují dálkové ovládání a integraci s řídicími systémy.

Různé materiály a velikosti: Šoupátka jsou k dispozici v široké škále materiálů, jako je mosaz, litina, nerezová ocel nebo exotické slitiny, což umožňuje jejich použití v různých aplikacích a pro manipulaci s různými kapalinami. Dodávají se v různých velikostech, aby vyhovovaly různým průtokům a průměrům potrubí.

Jednoduchá konstrukce a údržba: Šoupátka mají relativně jednoduchý design s menším počtem vnitřních částí, což usnadňuje jejich údržbu a opravy. Tato jednoduchost také přispívá k jejich odolnosti a spolehlivosti.

Pomalejší provoz: Šoupátka jsou známá pro svůj pomalejší provoz ve srovnání s některými jinými typy ventilů. Vrata musí být plně otevřena nebo zavřena, což může vyžadovat více času ve srovnání s ventily se čtvrtotáčkovým nebo kulovým designem.

Je důležité poznamenat, že šoupátka nemusí být vhodná pro aplikace, kde je nezbytné škrcení nebo řízení průtoku, protože jsou primárně navrženy pro operace zapnutí/vypnutí. Kromě toho mohou být některá šoupátka náchylná k potenciálním problémům, jako je únik sedla nebo zachycené nečistoty, v závislosti na jejich konstrukci a postupech údržby.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy